YOU INVEST solid EUR

YOU INVEST solid EUR oferă investitorilor care doresc să investească în euro, un mix conservator de diferite clase de active. YOU INVEST solid EUR se adresează investitorilor care doresc să-şi asume un nivel scăzut de risc. În consecinţă, creşterea estimată a valorii activului net este şi ea destul de scăzută. Stabilitatea este cuvântul cheie. Experţii noştri monitorizează în permanenţă portofoliul şi-l optimizează în funcţie de oportunităţile apărute pe piaţă. Administrarea fondului se face pe baza unui proces de investiţie transparent şi structurat.

Expunerea la acţiuni

Până la 10% din active sunt investite direct sau prin intermediul altor fonduri de investiţii în acţiuni. Expunerea la acţiuni este administrată activ şi poate fluctua în timp de la 0 la 10%.

Ponderea claselor de active

Ponderea în portofoliu a diferitelor clase de active se modifică în permanenţă şi este stabilită în funcţie de nivelul de risc asumat. Obiectivul este obţinerea de randamente maxime, având în vedere profilul de risc/randament specific.