YOU INVEST balanced RON

YOU INVEST balanced RON oferă investitorilor care doresc să investească în moneda naţională, un mix echilibrat de diferite clase de active. YOU INVEST balanced RON e se adresează investitorilor care doresc să-şi asume un nivel mediu de risc. În consecinţă, această soluţie este caracterizată de un profil risc/randament echilibrat. Experţii noştri monitorizează în permanenţă portofoliul şi-l optimizează în funcţie de oportunităţile apărute pe piaţă. Administrarea fondului se face pe baza unui proces de investiţie transparent şi structurat.

Expunerea la acţiuni

Până la 30% din active sunt investite direct sau prin intermediul altor fonduri de investiţii în acţiuni. Expunerea la acţiuni este administrată activ şi poate fluctua în timp de la 0 la 30%.

Ponderea claselor de active

Ponderea în portofoliu a diferitelor clase de active se modifică în permanenţă şi este stabilită în funcţie de nivelul de risc asumat. Obiectivul este obţinerea de randamente maxime, având în vedere profilul de risc/randament specific.