YOU INVEST balanced EUR

YOU INVEST balanced EUR oferă investitorilor care doresc să investească în euro, un mix echilibrat de diferite clase de active. YOU INVEST balanced EUR se adresează investitorilor care doresc să-şi asume un nivel mediu de risc. În consecinţă, această soluţie este caracterizată de un profil risc/randament echilibrat. Experţii noştri monitorizează în permanenţă portofoliul şi-l optimizează în funcţie de oportunităţile apărute pe piaţă. Administrarea fondului se face pe baza unui proces de investiţie transparent şi structurat.

Expunerea la acţiuni

Până la 30% din active sunt investite direct sau prin intermediul altor fonduri de investiţii în acţiuni. Expunerea la acţiuni este administrată activ şi poate fluctua în timp de la 0 la 30%.

Ponderea claselor de active

Ponderea în portofoliu a diferitelor clase de active se modifică în permanenţă şi este stabilită în funcţie de nivelul de risc asumat. Obiectivul este obţinerea de randamente maxime, având în vedere profilul de risc/randament specific.