Stabilitate

În ultimii ani, turbulenţele de pe piaţa financiară au cauzat multe probleme investitorilor care şi-au pierdut parţial încrederea în sistem. Tocmai din acest motiv, YOU INVEST pune pe prim plan stabilitatea preţului şi randamentul investiţiei. Experţii ERSTE Asset Management urmăresc evoluţiile zilnice de pe pieţele financiare şi îţi administrează în mod activ capitalul investit. Strategiile de investiţie moderne şi diversificarea activelor asigură un echilibru optim între risc şi randament, pornind de la dorinţele şi ideile tale. Astfel, activele tale sunt plasate tot timpul în investiţii adecvate.

Alocare diversificată a activelor

Utilizarea flexibilă a cât mai multor active este esenţială pentru succesul investiţiilor pe termen lung. Fiecare clasă de active vine cu o şansă de a obţine randament şi cu un anumit risc. Pentru obţinerea unui profil risc/randament optim, investiţiile sunt realizate într-o gamă largă de instrumente, de exemplu instrumente de piaţă monetară, acţiuni, obligaţiuni sau investiţii alternative. Investim în regiuni şi în monede diferite. Ponderea fiecărei clase de active este stabilită în funcţie de riscul specific fiecărui fond YOU INVEST şi în funcţie de corelaţia dintre randamentele diferitelor clase de active. În general, profilul risc/randament este mai bun atunci când randamentele diverselor clase de active nu se află într-o corelaţie foarte strânsă. Astfel, performanţa negativă a unei clase de active poate fi compensată de evoluţia pozitivă a altor clase de active din portofoliu.

Administrarea investiţiilor

Pentru YOU INVEST, obiectivul pe termen lung este obţinerea de randamente cu respectarea nivelului de risc corespunzător. În acest sens, administratorii de fonduri restructurează în permanenţă portofoliile de investiţii, pentru a limita pierderile şi a beneficia de oportunităţi. Ideea centrală a strategiei YOU INVEST este evitarea fluctuaţiilor excesive.

Structurarea portofoliilor

YOU INVEST se bazează pe un proces de investiţie sistematic, testat şi verificat. Rezultatul acestui proces este o structură de portofoliu optimă, bazată pe decizii înţelepte. Procesul de investiţie cuprinde trei etape:

Etapa 1: stabilirea portofoliul de bază conform prospectului de emisiune
  • Se stabileşte un portofoliu neutru, în funcţie de riscuri, clasele de active permise şi posibile restricţii.
Etapa 2: selecţia fondurilor
  • În această etapă sunt selectate fondurile corespunzătoare pentru diferitele clase de active, în baza unor analize detaliate. Pot fi selectate fonduri ERSTE Asset Management, dar şi alte fonduri.
Etapa 3:
  • Pornind de la portfoliul de bază, ponderile claselor de active sunt ajustate la condiţiile de piaţă specifice. Ponderea acţiunilor în portofoliu este stabilită şi în funcţie de ţara emitentului. Riscul valutar poate fi prezent pe termen scurt, atunci când estimările experţilor arată o evoluţie pozitivă a monedei respective.